Algemene voorwaarden

Streampakket is sinds 1 oktober 2023 een handelsnaam van iNetActief.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NL Digital-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een exemplaar zenden wij je desgewenst kosteloos toe.

Streampakket is slechts een dienstverlenende partij en is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van audio streams en websites. De afnemer is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de stream bij Buma / Sena. Daarnaast draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid voor de opgeslagen audio- en website bestanden. Streampakket draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het opslaan van op illegale manieren verkregen audio- en videobestanden of ander materiaal.

Voor meer informatie over de aanmelding van een webradio dient de afnemer zelf contact op te nemen met Buma Stemra en/of Sena.

Bij elke bestelling krijgt de afnemer de keuze uit een aantal manieren van betalen. De werkelijke oplevering van de diensten geschiedt enkel na betaling van het verschuldigde bedrag.

De afnemer kan iedere maand zijn/haar streampakket opzeggen en/of up-/downgraden. Echter, de afnemer is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de diensten.

Wanneer betaling uitblijft, kunnen diensten (tijdelijk) uitgeschakeld/afgesloten worden.

Klachtenregeling
Indien een afnemer of derde partij een klacht kenbaar wilt maken, dat kan dit te allen tijde door een e-mail te sturen naar support@streampakket.com of schriftelijk naar het vestigingsadres van iNetActief.